Cách lên dây Guitar

Có nhiều cách lên dây đàn cho Guitar, nhưng thông dụng nhất là cách lên dây theo chuẩn E Standard với 6 dây:

E-A-D-G-B-E tương ứng là: Mi-La-Re-Sol-Si-Mi
 

 
Ngoài ra các bạn cũng có thể lên dây dựa theo Tuner Online có rất nhiều trên Internet, có dạng như trang sau: